Doplnky – Stolovanie

Stolovanie a prestieranie ako aj návyky pri jedení patria k prejavom ľudskej kultúry. V stolovaní a prestieraní sa snažíme uplatňovať predovšetkým tri hľadiská, a to hľadisko účelnosti, hľadisko estetické a hľadisko zdravotno-hygienické. Vieme, že pekne upravené jedlo, farebne i chuťové vhodne zladené, pekne upravený stôl, čistota, pokoj v miestnosti, kde sa jedlo podáva, sú dôležitými faktormi nielen estetickými, ale aj zdravotnými.

Sobotnajšie raňajky s pestrou podložkou vám skrášlia deň a nedelnajší obed za krásne prestretým stolom bude chutiť viac pre celú rodinu.